Fondovi Europske unije

Sinago d.o.o.


21. Prosinac, 2018.

Tvrtka Sinago započela je provedbu EU projekta: 'Unaprjeđenje poslovanja uvođenjem softverskog rješenja i IT opreme u poduzeće Sinago d.o.o.'

Na dan 21. Prosinac, 2018. godine tvrtka Sinago d.o.o. započela je s provedbom projekta 'Unaprjeđenje poslovanja uvođenjem softverskog rješenja i IT opreme u poduzeće Sinago d.o.o.'

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Kao posljedica provedbe projekta 'Unaprjeđenje poslovanja uvođenjem softverskog rješenja i IT opreme u poduzeće Sinago d.o.o.' omogućit će lakše ispunjavanje zahtjeva kupaca, veću konkurentnost tvrtke, poboljšanje kvalitete proizvedenih proizvoda te osjećaj zadovoljstva kod kupaca. Također, realizacijom projekta želi se osigurati trajno održavanje kvalitete proizvedenih proizvoda, biti priznati i prepoznati kao jedna od vodećih tvrtki na regionalnom tržištu u svojoj tržišnoj niši, zadovoljiti potrebe kupaca i pružiti im proizvode koji su iznad njihovih očekivanja te širenje na nova tržišta.

Osnovni podaci o projektu:
Naziv projekta: 'Unaprjeđenje poslovanja uvođenjem softverskog rješenja i IT opreme u poduzeće Sinago d.o.o.';

Šifra projekta: KK.03.2.1.19.0428.

Trajanje: 21. prosinac 2018. - 21. siječanj 2020.

Ukupna vrijednost projekta: 686.253,91 HRK

Ukupna vrijednost projekta (prihvatljivi troškovi): 549.003,13 HRK

EU sufinanciranje: 301.946,20 HRK

Korisnik: Sinago d.o.o.

Kontakt za više informacija: : analiza@sinago.hr

Specifični ciljevi:
  • Jačanje tržišne pozicije tvrtke, povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja primjenom poslovnih rješenja specifičnih za branšu u kojoj djeluje, a samim time i malog i srednjeg poduzetništva kroz poboljšanu primjenu IKT rješenja. Projektnim prijedlogom će se postići optimiziranje poslovnih procesa te integracija poslovnih funkcija, automatizacija proizvodnje koja će značajno utjecati na povećanje konkurentnosti Prijavitelja.
Linkovi:

16. Svibnja, 2016.

Tvrtka Sinago započela je provedbu EU projekta: 'Uvođenje naprednih IKT rješenja u SINAGO d.o.o.'

Na dan 16. veljače 2016. godine tvrtka Sinago d.o.o. započela je s provedbom projekta 'Uvođenje naprednih IKT rješenja u SINAGO d.o.o.'

Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Kao posljedica provedbe projekta 'Uvođenje naprednih IKT rješenja u SINAGO d.o.o.' Sinago će pridonijeti smanjenju nezaposlenosti u područjima s razvojnim posebnostima te povećanju konkurentnosti MSP-a na tim područjima.

Osnovni podaci o projektu:
Naziv projekta: Uvođenje naprednih IKT rješenja u SINAGO d.o.o.

Trajanje: 16. veljače 2016. - 16. veljače 2017.

Vrijednost projekta: 574.923,49 HRK

EU sufinanciranje: 367.951,03 HRK

Korisnik: Sinago d.o.o.

Kontakt osoba: Mirko Trobentar

Opći cilj: Smanjenje nezaposlenosti i povećana konkurentnost poduzeća (MSP-a)

Specifični ciljevi:
  • Povećanje profitabilnosti kroz smanjenje rashoda (niži troškovi održavanja, ušteda energije)
  • Povećanje konkurentnosti (kroz tehnološko osuvremenjivanje proizvodnje)

28. Travnja, 2016.

Tvrtka Sinago započela je provedbu EU projekta: 'Modernizacija proizvodnog procesa'

Na dan 28. travnja 2016. godine tvrtka Sinago d.o.o. započela je s provedbom projekta 'Modernizacija proizvodnog procesa'. Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.–2020.

Kao posljedica provedbe projekta 'Modernizacija proizvodnog procesa' Sinago će pridonijeti smanjenju nezaposlenosti i povećanoj konkurentnosti poduze (MSP-a) na domaćem i globalnom tržištu.

Osnovni podaci o projektu:
Naziv projekta: Modernizacija proizvodnog procesa rješenja

Trajanje: 28. travnja 2016. - 28. listopad 2017.

Vrijednost projekta: 2.355.719,24 HRK

EU sufinanciranje: 1.045.011,16 HRK

Korisnik: Sinago d.o.o.

Kontakt osoba: Mirko Trobentar

Opći cilj: Smanjenje nezaposlenosti i povećana konkurentnost poduzeća (MSP-a)

Specifični ciljevi:
  • Povećanje obujma proizvodnje i mogućnost prihvaćanja novih projekata
  • Smanjenje troškova održavanja te manji broj radnih sati koji utječu na cijenu
  • Smanjenje potrebe za dodatnim popravcima na proizvodu koji vode kraćem roku isporuke i izvrsnoj kvaliteti proizvoda